ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/1966, ΕΣΟ: 02313 | Fide: 4200551 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2008B 2175 5
2008A 2195 4
2007B 2185 10
2007A 2190 1
2006B 2195 11
2006A 2230 3
2005B 2220 5
2005A 2215 0
2004B 2215 0
Παλαιότερα 2215 -