ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/1956, ΕΣΟ: 02409 | Fide: 4205804 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2006B 1775 0
2006A 1775 0
2005B 1775 12
2005A 1815 3
2004B 1830 7
Παλαιότερα 1800 -

Σύλλογοι