ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 01/1954, ΕΣΟ: 03185 | Fide: 4205677 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2010B 1445 0
2010A 1445 0
2009B 1445 0
2009A 1445 0
2008B 1445 0
2008A 1445 14
2007B 1490 11
2007A 1530 4
2006B 1510 0
2006A 1510 3
2005B 1545 0
2005A 1545 1
2004B 1550 0
Παλαιότερα 1550 -