ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 03/1963, ΕΣΟ: 03523 | Fide: 4202481 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2010A 1885 3
2009B 1885 26
2009A 1845 13
2008B 1855 15
2008A 1870 0
2007B 1870 10
2007A 1885 11
2006B 1890 10
2006A 1855 19
2005B 1900 12
2005A 1905 7
2004B 1910 9
Παλαιότερα 1900 -