ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/1969, ΕΣΟ: 04143 | Fide: 4201884 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 2083 0
2022B 2083 0
2022A 2083 0
2021B 2083 0
2021A 2083 0
2020B 2083 0
2020A 2083 0
2019B 2083 0
2019A 2083 0
2018B 2083 0
2018A 2083 0
2017B 2083 0
2017A 2083 1
2016B 2091 0
2016A 2091 1
2015B 2090 0
2015A 2090 0
2014B 2090 0
2014A 2090 2
2013B 2075 0
2013A 2075 2
2012B 2075 2
2012A 2085 3
2011B 2070 0
2011A 2070 4
2010B 2080 1
2010A 2080 0
2009B 2080 2
2009A 2065 4
2008B 2060 8
2008A 2065 2
2007B 2075 5
2007A 2050 2
2006B 2055 9
2006A 2080 13
2005B 2070 21
2005A 2055 1
2004B 2060 3
Παλαιότερα 2065 -

Σύλλογοι