ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/1964, ΕΣΟ: 06384 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2010A 1215 1
2009B 1185 0
2009A 1185 1
2008B 1155 0
2008A 1155 0
2007B 1155 0
2007A 1155 0
2006B 1155 0
2006A 1155 0
2005B 1155 0
2005A 1155 0
2004B 1155 0
Παλαιότερα 1155 -