ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Η/Γ: 04/1946, ΕΣΟ: 07424

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2007B 1475 0
2007A 1475 0
2006B 1475 0
2006A 1475 1
2005B 1495 0
2005A 1495 1
2004B 1510 0
Παλαιότερα 1510 -

Σύλλογοι