ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/1960, ΕΣΟ: 07480

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1529 0
2020A 1529 0
2019B 1529 0
2019A 1529 0
2018B 1529 0
2018A 1529 0
2017B 1529 0
2017A 1529 0
2016B 1529 0
2016A 1529 0
2015B 1529 0
2015A 1529 0
2014B 1529 2
2014A 1550 2
2013B 1540 2
2013A 1550 1
2012B 1545 1
2012A 1550 7
2011B 1565 11
2011A 1635 7
2010B 1665 0
2010A 1665 6
2009B 1685 0
2009A 1685 0
2008B 1685 0
2008A 1685 0
2007B 1685 0
2007A 1685 0
2006B 1685 0
2006A 1685 0
2005B 1685 1
2005A 1675 4
2004B 1675 0
Παλαιότερα 1675 -