ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/1977, ΕΣΟ: 09590

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1435 0
2020A 1435 0
2019B 1435 0
2019A 1435 0
2018B 1435 0
2018A 1435 0
2017B 1435 0
2017A 1435 0
2016B 1435 0
2016A 1435 0
2015B 1435 0
2015A 1435 0
2014B 1435 0
2014A 1435 0
2013B 1435 0
2013A 1435 0
2012B 1435 0
2012A 1435 0
2011B 1435 0
2011A 1435 0
2010B 1435 0
2010A 1435 0
2009B 1435 0
2009A 1435 0
2008B 1435 0
2008A 1435 0
2007B 1435 0
2007A 1435 0
2006B 1435 0
2006A 1435 0
2005B 1435 0
2005A 1435 0
2004B 1435 0
Παλαιότερα 1435 -