ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

Η/Γ: 06/1981, ΕΣΟ: 12456

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1570 0
2020A 1570 0
2019B 1570 0
2019A 1570 0
2018B 1570 0
2018A 1570 0
2017B 1570 0
2017A 1570 0
2016B 1570 0
2016A 1570 0
2015B 1570 0
2015A 1570 0
2014B 1570 0
2014A 1570 0
2013B 1570 1
2013A 1590 0
2012B 1590 0
2012A 1590 0
2011B 1590 0
2011A 1590 2
2010B 1630 0
2010A 1630 2
2009B 1650 0
2009A 1650 0
2008B 1650 0
2008A 1650 0
2007B 1650 0
2007A 1650 0
2006B 1650 0
2006A 1650 0
2005B 1650 0
2005A 1650 0
2004B 1650 0
Παλαιότερα 1650 -