ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 06/1979, ΕΣΟ: 16154, Fide: 4211847

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1886 0
2020A 1886 0
2019B 1886 0
2019A 1886 0
2018B 1886 0
2018A 1886 0
2017B 1886 0
2017A 1886 0
2016B 1886 0
2016A 1886 8
2015B 1938 0
2015A 1938 7
2014B 1945 0
2014A 1945 8
2013B 1935 0
2013A 1935 8
2012B 1925 0
2012A 1925 6
2011B 1940 0
2011A 1940 8
2010B 1975 9
2010A 1955 9
2009B 1925 3
2009A 1935 19
2008B 1875 6
2008A 1875 5
2007B 1895 6
2007A 1890 12
2006B 1895 1
2006A 1890 10
2005B 1910 13
2005A 1905 26
2004B 1845 1
Παλαιότερα 1850 -

Σύλλογοι