ΧΥΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 12/1982, ΕΣΟ: 18378 | Fide: 42174864 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 897 9
2023B 931 5
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι