ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΚΑΡΟΣ

Η/Γ: 04/1987, ΕΣΟ: 21449

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1225 0
2021A 1225 0
2020B 1225 0
2020A 1225 0
2019B 1225 0
2019A 1225 0
2018B 1225 0
2018A 1225 0
2017B 1225 0
2017A 1225 0
2016B 1225 0
2016A 1225 0
2015B 1225 0
2015A 1225 0
2014B 1225 0
2014A 1225 0
2013B 1225 0
2013A 1225 0
2012B 1225 0
2012A 1225 0
2011B 1225 0
2011A 1225 0
2010B 1225 0
2010A 1225 0
2009B 1225 0
2009A 1225 0
2008B 1225 0
2008A 1225 0
2007B 1225 0
2007A 1225 0
2006B 1225 0
2006A 1225 0
2005B 1225 0
2005A 1225 0
2004B 1225 0
Παλαιότερα 1225 -