ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 05/1991, ΕΣΟ: 22439 | Fide: 4215052 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1410 0
2023Α 1410 2
2022B 1408 0
2022A 1408 5
2021B 1435 0
2021A 1435 0
2020B 1435 0
2020A 1435 3
2019B 1462 0
2019A 1462 3
2018B 1490 0
2018A 1490 1
2017B 1475 0
2017A 1475 3
2016B 1498 2
2016A 1511 5
2015B 1498 2
2015A 1503 8
2014B 1511 1
2014A 1495 7
2013B 1455 1
2013A 1450 14
2012B 1435 0
2012A 1435 11
2011B 1400 9
2011A 1355 6
2010B 1395 1
2010A 1400 3
2009B 1355 13
2009A 1350 0
2008B 1350 12
2008A 1270 0
2007B 1270 13
2007A 1400 6
2006B 1440 18
2006A 1415 5
2005B 1405 26
2005A 1415 11
2004B 1320 4
Παλαιότερα 1295 -