ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/1987, ΕΣΟ: 22853

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1185 0
2020A 1185 0
2019B 1185 0
2019A 1185 0
2018B 1185 0
2018A 1185 0
2017B 1185 0
2017A 1185 0
2016B 1185 0
2016A 1185 0
2015B 1185 0
2015A 1185 0
2014B 1185 0
2014A 1185 0
2013B 1185 0
2013A 1185 0
2012B 1185 0
2012A 1185 0
2011B 1185 0
2011A 1185 0
2010B 1185 0
2010A 1185 0
2009B 1185 0
2009A 1185 0
2008B 1185 0
2008A 1185 0
2007B 1185 0
2007A 1185 0
2006B 1185 0
2006A 1185 0
2005B 1185 0
2005A 1185 0
2004B 1185 0
Παλαιότερα 1185 -

Σύλλογοι