ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

Η/Γ: 01/1990, ΕΣΟ: 23333 | Fide: 4220595

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1455 0
2021A 1455 0
2020B 1455 0
2020A 1455 0
2019B 1455 0
2019A 1455 0
2018B 1455 0
2018A 1455 0
2017B 1455 0
2017A 1455 0
2016B 1455 0
2016A 1455 0
2015B 1455 0
2015A 1455 0
2014B 1455 0
2014A 1455 0
2013B 1455 3
2013A 1460 0
2012B 1460 0
2012A 1460 0
2011B 1460 0
2011A 1460 1
2010B 1475 19
2010A 1485 19
2009B 1425 37
2009A 1520 4
2008B 1520 6
2008A 1515 10
2007B 1475 1
2007A 1470 17
2006B 1370 8
2006A 1320 10
2005B 1315 11
2005A 1405 1
2004B 1425 0
Παλαιότερα 1425 -