ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 07/1961, ΕΣΟ: 24434 | Fide: 4222091 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1427 0
2023Α 1427 0
2022B 1427 0
2022A 1427 0
2021B 1427 0
2021A 1427 0
2020B 1427 0
2020A 1427 0
2019B 1427 0
2019A 1427 0
2018B 1427 0
2018A 1427 0
2017B 1427 0
2017A 1427 0
2016B 1427 2
2016A 1406 2
2015B 1410 0
2015A 1410 3
2014B 1430 0
2014A 1430 0
2013B 1430 2
2013A 1410 2
2012B 1415 0
2012A 1415 5
2011B 1400 0
2011A 1400 3
2010B 1425 1
2010A 1410 0
2009B 1410 0
2009A 1410 1
2008B 1420 4
2008A 1445 8
2007B 1460 3
2007A 1460 15
2006B 1495 4
2006A 1525 10
2005B 1555 0
2005A 1555 13
2004B 1555 8
Παλαιότερα 1555 -