ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 02/1994, ΕΣΟ: 25202 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2006A 1000 0
2005B 1000 0
2005A 1000 0
2004B 1000 7
Παλαιότερα 1000 -