ΜΑΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/1994, ΕΣΟ: 27071 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1140 0
2022B 1140 0
2022A 1140 0
2021B 1140 0
2021A 1140 0
2020B 1140 0
2020A 1140 0
2019B 1140 0
2019A 1140 0
2018B 1140 0
2018A 1140 0
2017B 1140 0
2017A 1140 0
2016B 1140 0
2016A 1140 0
2015B 1140 0
2015A 1140 0
2014B 1140 0
2014A 1140 0
2013B 1140 0
2013A 1140 0
2012B 1140 0
2012A 1140 0
2011B 1140 0
2011A 1140 0
2010B 1140 0
2010A 1140 0
2009B 1140 0
2009A 1140 0
2008B 1140 0
2008A 1140 0
2007B 1140 0
2007A 1140 0
2006B 1140 0
2006A 1140 2
2005B 1110 7
2005A 1100 16
2004B 1135 5
Παλαιότερα 1115 -

Σύλλογοι