ΒΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/1974, ΕΣΟ: 28254 | Fide: 4229193 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1308 0
2023B 1308 0
2023Α 1308 0
2022B 1308 0
2022A 1308 0
2021B 1308 0
2021A 1308 0
2020B 1308 0
2020A 1308 0
2019B 1308 0
2019A 1308 0
2018B 1308 0
2018A 1308 0
2017B 1308 0
2017A 1308 0
2016B 1308 0
2016A 1308 0
2015B 1308 0
2015A 1308 0
2014B 1308 0
2014A 1308 0
2013B 1310 0
2013A 1310 0
2012B 1310 0
2012A 1310 13
2011B 1310 13
2011A 1320 11
2010B 1000 0
2010A 1000 8
2009B 1000 0
2009A 1000 8
2008B 1000 8
2008A 1000 8
2007B 1005 0
2007A 1005 8
2006B 1000 0
2006A 1000 0
2005B 1000 0
2005A 1000 0
2004B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -