ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η/Γ: 06/1991, ΕΣΟ: 28408 | Fide: 4215761 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2009B 1920 17
2009A 1855 0
2008B 1855 15
2008A 1805 0
2007B 1805 23
2007A 1760 18
2006B 1650 14
2006A 1575 29
2005B 1585 23
2005A 1000 0
2004B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -