ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΚΗΣ

Η/Γ: 07/1993, ΕΣΟ: 28599, Fide: 4214358

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 2087 0
2020A 2087 9
2019B 2074 9
2019A 2101 2
2018B 2088 0
2018A 2088 3
2017B 2083 0
2017A 2083 0
2016B 2083 12
2016A 2103 13
2015B 2080 5
2015A 2089 14
2014B 2065 0
2014A 2065 3
2013B 2070 5
2013A 2075 5
2012B 2060 19
2012A 2125 3
2011B 2115 22
2011A 2095 1
2010B 2105 15
2010A 2115 19
2009B 2105 60
2009A 2080 32
2008B 2080 62
2008A 2020 21
2007B 2010 61
2007A 1840 36
2006B 1825 58
2006A 1825 29
2005B 1795 47
2005A 1190 13
2004B 1110 6
Παλαιότερα 1070 -