ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/1996, ΕΣΟ: 30028 | Fide: 4241096

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1358 0
2021B 1358 0
2021A 1358 0
2020B 1358 0
2020A 1358 0
2019B 1358 0
2019A 1358 0
2018B 1358 0
2018A 1358 0
2017B 1358 0
2017A 1358 0
2016B 1358 0
2016A 1358 0
2015B 1358 0
2015A 1358 0
2014B 1358 4
2014A 1350 0
2013B 1350 10
2013A 1335 16
2012B 1205 3
2012A 1210 27
2011B 1140 12
2011A 1140 9
2010B 1000 7
2010A 1005 7
2009B 1000 5
2009A 1000 3
2008B 1000 3
2008A 1005 3
2007B 1005 0
2007A 1010 0
2006B 1010 0
2006A 1010 0
2005B 1000 0
2005A 1000 0
Παλαιότερα -