ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 07/1996, ΕΣΟ: 32147, Fide: 4260651

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1197 0
2020A 1197 0
2019B 1197 0
2019A 1197 0
2018B 1197 0
2018A 1197 0
2017B 1197 0
2017A 1197 0
2016B 1197 0
2016A 1197 0
2015B 1197 0
2015A 1197 0
2014B 1197 0
2014A 1197 0
2013B 1080 0
2013A 1080 0
2012B 1080 0
2012A 1080 0
2011B 1080 23
2011A 1055 20
2010B 1185 13
2010A 1005 7
2009B 1000 4
2009A 1000 0
2008B 1005 0
2008A 1005 0
2007B 1000 0
2007A 1005 0
2006B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -