ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2001, ΕΣΟ: 33526, Fide: 4249348

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1000 0
2020B 1000 0
2020A 1000 0
2019B 1000 0
2019A 1000 0
2018B 1000 0
2018A 1000 0
2017B 1000 0
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 1
2012A 1005 0
2011B 1005 0
2011A 1005 1
2010B 1005 0
2010A 1005 1
2009B 1000 1
2009A 1005 0
2008B 1000 0
2008A 1005 0
2007B 1000 0
2007A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -