ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Η/Γ: 12/2000, ΕΣΟ: 33589, Fide: 4265459

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1214 0
2021A 1214 0
2020B 1214 0
2020A 1214 0
2019B 1214 9
2019A 1110 0
2018B 1110 0
2018A 1110 0
2017B 1110 0
2017A 1110 0
2016B 1110 0
2016A 1110 0
2015B 1110 0
2015A 1110 0
2014B 1110 0
2014A 1110 1
2013B 1125 7
2013A 1090 0
2012B 1090 17
2012A 1065 11
2011B 1035 14
2011A 1025 28
2010B 1020 21
2010A 1010 15
2009B 1010 13
2009A 1010 9
2008B 1015 2
2008A 1005 0
2007B 1000 0
2007A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -