ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 02/1999, ΕΣΟ: 35502, Fide: 4255321

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1466 0
2020A 1466 0
2019B 1466 0
2019A 1466 0
2018B 1466 0
2018A 1466 0
2017B 1466 0
2017A 1466 0
2016B 1466 0
2016A 1466 0
2015B 1466 6
2015A 1379 0
2014B 1379 1
2014A 1375 12
2013B 1320 1
2013A 1310 18
2012B 1240 14
2012A 1245 13
2011B 1170 11
2011A 1125 30
2010B 1140 0
2010A 1140 21
2009B 1155 12
2009A 1005 4
2008B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι