ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 11/2001, ΕΣΟ: 36655, Fide: 4263740

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1613 0
2021A 1613 0
2020B 1613 0
2020A 1613 0
2019B 1613 0
2019A 1613 0
2018B 1613 0
2018A 1613 0
2017B 1613 13
2017A 1637 10
2016B 1644 17
2016A 1561 0
2015B 1561 27
2015A 1424 4
2014B 1375 15
2014A 1335 6
2013B 1335 31
2013A 1285 15
2012B 1305 25
2012A 1310 21
2011B 1350 22
2011A 1290 26
2010B 1300 19
2010A 1005 0
2009B 1005 0
2009A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -