ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/1999, ΕΣΟ: 38074

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1033 0
2020B 1033 0
2020A 1033 0
2019B 1033 0
2019A 1033 0
2018B 1033 0
2018A 1033 0
2017B 1033 0
2017A 1033 0
2016B 1033 0
2016A 1033 0
2015B 1033 0
2015A 1033 0
2014B 1033 7
2014A 1015 0
2013B 1015 36
2013A 1005 21
2012B 1005 16
2012A 1015 9
2011B 1005 5
2011A 1010 5
2010B 1010 0
2010A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι