ΓΙΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2000, ΕΣΟ: 38380

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1029 0
2021B 1029 0
2021A 1029 0
2020B 1029 0
2020A 1029 0
2019B 1029 0
2019A 1029 0
2018B 1029 0
2018A 1029 0
2017B 1029 0
2017A 1029 0
2016B 1029 0
2016A 1029 1
2015B 998 0
2015A 998 1
2014B 1000 0
2014A 1000 10
2013B 1005 0
2013A 1005 6
2012B 1005 5
2012A 1005 0
2011B 1000 0
2011A 1005 0
2010B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι