ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1990, ΕΣΟ: 38515

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1200 0
2021B 1200 0
2021A 1200 0
2020B 1200 0
2020A 1200 0
2019B 1200 0
2019A 1200 0
2018B 1200 0
2018A 1200 0
2017B 1200 0
2017A 1200 0
2016B 1200 3
2016A 1222 10
2015B 1265 18
2015A 1302 25
2014B 1378 16
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
2012A 1000 0
2011B 1000 0
2011A 1000 3
2010B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι