ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2000, ΕΣΟ: 39236

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1010 0
2021A 1010 0
2020B 1010 0
2020A 1010 0
2019B 1010 0
2019A 1010 0
2018B 1010 0
2018A 1010 0
2017B 1010 0
2017A 1010 0
2016B 1010 0
2016A 1010 0
2015B 1010 0
2015A 1010 0
2014B 1010 0
2014A 1010 0
2013B 1010 0
2013A 1010 0
2012B 1010 0
2012A 1010 0
2011B 1010 4
2011A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -