ΧΥΣΑ HYSA ΛΕΝΤΙΑΝ LEDIAN

Η/Γ: 06/1991, ΕΣΟ: 39581 | Fide: 4291050 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1054 0
2023B 1054 0
2023Α 1054 0
2022B 1054 0
2022A 1054 0
2014A 1054 0
2013B 1055 0
2013A 1055 12
2012B 1005 7
2012A 1000 0
2011B 1000 0
2011A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -