ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 40359 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2012A 1000 0
2011B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι