ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2004, ΕΣΟ: 40671 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1001 0
2022A 1001 0
2021B 1001 0
2021A 1001 0
2020B 1001 0
2020A 1001 0
2019B 1001 0
2019A 1001 0
2018B 1001 0
2018A 1001 0
2017B 1001 0
2017A 1001 0
2016B 1001 0
2016A 1001 0
2015B 1001 0
2015A 1001 8
2014B 991 8
2014A 1001 1
2013B 1005 1
2013A 1005 1
2012B 1005 0
2012A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι