ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΡΦΕΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 01/2002, ΕΣΟ: 40964 | Fide: 25805193 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1088 0
2022A 1088 0
2021B 1088 0
2021A 1088 0
2020B 1088 0
2020A 1088 0
2019B 1088 0
2019A 1088 0
2018B 1088 0
2018A 1088 0
2017B 1088 0
2017A 1088 0
2016B 1088 0
2016A 1088 0
2015B 1088 0
2015A 1088 0
2014B 1088 0
2014A 1088 0
2013B 1005 0
2013A 1005 8
2012B 1005 0
2012A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι