ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 41430 | Fide: 25809032 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1005 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι