ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 41551 | Fide: 25819143 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1636 21
2022A 1608 14
2021B 1399 6
2021A 1332 0
2020B 1332 17
2020A 1159 8
2019B 1115 4
2019A 1040 6
2018B 1043 5
2018A 1091 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 2
2016A 1086 2
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -