ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/1994, ΕΣΟ: 41662 | Fide: 25801201 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 804 6
2022A 802 0
2021B 802 0
2021A 802 0
2020B 802 0
2020A 802 0
2019B 802 0
2019A 802 0
2018B 802 0
2018A 802 0
2017B 802 0
2017A 802 6
2016B 800 0
2016A - 11
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 6
2013A 1000 2
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι