ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 08/2002, ΕΣΟ: 41667, Fide: 25805894

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
2013B 1005 0
2013A 1010 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -