ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/1960, ΕΣΟ: 41750 | Fide: 25892797 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 2
2022B - 0
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -