ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ

Η/Γ: 10/2003, ΕΣΟ: 41770 | Fide: 25804847 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1025 0
2022A 1025 0
2021B 1025 0
2021A 1025 0
2020B 1025 0
2020A 1025 0
2019B 1025 0
2019A 1025 0
2018B 1025 0
2018A 1025 0
2017B 1025 0
2017A 1025 4
2016B 989 3
2016A 962 5
2015B 1032 0
2015A 1032 2
2014B 1034 0
2014A 1004 4
2013B 1005 4
2013A 1000 4
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι