ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 02/1986, ΕΣΟ: 41976 | Fide: 25812823 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1304 0
2022A 1304 4
2021B 1334 0
2021A 1334 0
2020B 1334 0
2020A 1334 8
2019B 1272 0
2019A 1272 19
2018B 1188 2
2018A 1199 5
2017B 1151 0
2017A 1151 0
2016B 1151 0
2016A 1151 0
2015B 1151 0
2015A 1151 0
2014B 1151 7
2014A 1165 7
2013B 1200 25
2013A 1005 5
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -