ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΥΦΡΑΙΜ

Η/Γ: 06/2002, ΕΣΟ: 42233 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1036 0
2021B 1036 0
2021A 1036 0
2020B 1036 0
2020A 1036 0
2019B 1036 0
2019A 1036 0
2018B 1036 0
2018A 1036 0
2017B 1036 0
2017A 1036 0
2016B 1036 0
2016A 1036 3
2015B 1036 0
2015A 1036 3
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -