ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 42743 | Fide: 25837583 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 987 0
2021B 987 0
2021A 987 0
2020B 987 0
2020A 987 0
2019B 987 4
2019A 931 0
2018B 931 5
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι