ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 42776 | Fide: 25822217 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B 1005 0
2017A - 0
2016B 1005 0
2016A 1005 0
2015B 1005 0
2015A 1005 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
2013B 1005 0
2013A 1005 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι