ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 42806 | Fide: 25852973 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 1
2017B 1068 0
2017A - 1
2016B 1068 0
2016A 1068 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι