ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΣ - ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2004, ΕΣΟ: 42838 | Fide: 25812971 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1158 0
2022A 1158 0
2021B 1158 0
2021A 1158 0
2020B 1158 0
2020A 1158 6
2019B 1134 4
2019A 1109 4
2018B 1160 6
2018A 1092 6
2017B 1020 4
2017A 984 5
2016B 922 11
2016A 858 13
2015B 1001 0
2015A 1001 0
2014B 1001 0
2014A 1001 1
2013B 1000 0
2013A 1000 1
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -