ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 05/1992, ΕΣΟ: 42849, Fide: 25811622

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1286 0
2021A 1286 0
2020B 1286 0
2020A 1286 0
2019B 1286 0
2019A 1286 0
2018B 1286 0
2018A 1286 0
2017B 1286 0
2017A 1286 0
2016B 1286 7
2016A 1311 6
2015B 1248 0
2015A 1248 11
2014B 1172 1
2014A 1152 14
2013B 1005 0
2013A 1005 7
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι