ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 42854 | Fide: 25833561 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 962 0
2022A 962 0
2021B 962 0
2021A 962 0
2020B 962 0
2020A 962 5
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι